Auto Republic ขนาดยาง ดอกยาง ดูแลยาง ประเภทยาง ยางรถยนต์ เปลี่ยนยาง

วิธีการเลือกซื้อ ยางรถยนต์ อย่างไรให้เหมาะสมกับรถของคุณ

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / วิธีการเลือกซื้อ ยางรถยนต์ อย่างไรให้เหมาะสมกับรถของคุณ

วันนี้รายการ Auto Republic ได้พูดถึงวิธีการเลือกซื้อ ยางรถยนต์ อย่างไรให้เหมาะสม ซึ่งการเลือก ยางรถยนต์ ก็จะมีหลายวิธีด้วยกัน ไปดูกันว่ามีวิธีอะไรกันบ้าง

การเลือกซื้อ ยางรถยนต์ เราควรที่จะต้องดูที่ขนาดของ ยางรถยนต์, ดอกยาง ซึ่งดอกยาง จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละบุคคล และอายุการใช้งานของ ยางรถยนต์ 

ซึ่งเรื่อง ยางรถยนต์ เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญมากในการขับเคลื่อน เอาเป็นว่าเมื่อถึงเวลาเปลี่ยน ยางรถยนต์ ก็ควรที่จะต้องรีบเปลี่ยน ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ และควรหมั่นตรวจสอบและเปลี่ยน ยางรถยนต์ ทุกๆ 50,000 กิโลเมตร หรือ 3-5 ปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และการพฤติกรรมในการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วย