ขนส่งทางบก ต่อใบขับขี่ สอบใบขับขี่ ใบขับขี่5ปี ใบขับขี่หาย

ต่อใบขับขี่ รถยนต์ส่วนบุคคล 5ปี งานนี้ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / ต่อใบขับขี่ รถยนต์ส่วนบุคคล 5ปี งานนี้ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน ขนส่งทางบกได้ยกเลิกการออกใบขับขี่แบบตลอดชีพไปแล้ว โดยมีการอนุญาตให้ใช้ ใบขับขี่ รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นแบบระยะเวลา 5ปีแทน เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางการขับ ลดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ทั้งรถยนต์เเละจักรยานยนต์ นั่นหมายความว่าผู้ที่ถือ ใบขับขี่  รถยนต์ส่วนบุคคล 5ปี เมื่อบัตรหมดอายุทุกคนต้องทำการต่ออายุใบขับขี่

การต่อใบอนุญาตขับขี่คุณสามารถทำการต่อได้ที่ขนส่งจังหวัดที่ท่านสะดวกในรูปแบบออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องกลับภูมิลำเนาตามบัตรประชาชน หรือในกรณีที่ ใบขับขี่  สูญหายก็ไม่จำเป็นต้องนำใบแจ้งความมาใช้ประกอบ แค่เพียงเตรียมเอกสารมาให้พร้อม คุณก็สามารถต่อ ใบขับขี่ รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี ใหม่ได้ไม่ยาก โดยหลักฐานที่ต้องนำมามีดังต่อไปนี้

1.ใบอนุญาตขับรถ 5 ปี
2.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
3.เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล,  คำนำหน้านามในกรณีสมรส
*ไม่ใช้ทะเบียนบ้าน*

ลำดับขั้นตอนการยื่นเอกสาร
1.ยื่นคำขอ
2.อบรม1ชั่วโมง
3.ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า, สอบตาบอดสี, สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก, สอบปฏิกิริยา
4.ต้องเข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมงด้วย (เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 )
5.รอถ่ายรูป
6.จ่ายเงินค่าใบอณุญาตใหม่(รถยนต์500, มอไซค์250)
*นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการต่อ ใบขับขี่ ใบรถยนต์ส่วนบุคคลต้องนำใบรับรองแพทย์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากแพทยสภาประกอบเอกสารยื่นคำร้องขอด้วยเช่นกัน*