Wrapรถ กรมการขนส่ง พ่นสีรถ สีรถ เปลี่ยนสีรถ

แจ้ง เปลี่ยนสีรถใหม่ ที่ขนส่งฯ เรื่องง่ายๆ ไม่มีอะไรยุ่งยาก

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / แจ้ง เปลี่ยนสีรถใหม่ ที่ขนส่งฯ เรื่องง่ายๆ ไม่มีอะไรยุ่งยาก

เปลี่ยนสีรถ ก็เหมือนการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวใหม่ให้กับรถ เเละราคาในการทำสีรถใหม่ในปัจจุบันก็ไม่ได้สูงจนเกินความสามารถที่ใครจะทำได้ ฉะนั้นเราจึงมักเห็นหลายๆ คนนำรถคันโปรด ไปทำเปลี่ยนแปลงสีใหม่ แต่ทุกครั้งที่คุณนำรถไปเปลี่ยนสีใหม่ให้แตกต่างจากเดิมในทะเบียนเล่ม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนด้วยกรรมวิธีใดก็ตาม คุณต้องแจ้ง เปลี่ยนสีรถ กับ กรมการขนส่งทางบก ทุกครั้ง

ตามข้อกฏหมาย พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 13 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากมีการ เปลี่ยนสีรถ ให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ เจ้าของรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงสีรถมากกว่า 30% ของพื้นที่ตัวถังรถทั้งหมด เจ้าของรถจ้องแจ้งเปลี่ยนสีรถที่กรมการขนส่ง แต่หากเป็นการเปลี่ยนสีรถรถเฉพาะบางจุด ที่ไม่เกิน 30% ในตัวถังไม่จำเป็นต้องแจ้ง เช่นเปลี่ยนสี ฝาเปิดถังน้ำมัน

ในกรณีที่เจ้าของรถ เปลี่ยนสีรถ ในส่วนฝากระโปรงหน้ารถ หรือกระโปรงท้ายรถให้เป็นอีกสีที่แตกต่างจากสีเดิมที่จดทะเบียนไว้ กรณีนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสีเกิน 30% ของรถ ต้องแจ้ง กรมการขนส่งทางบก ให้เป็น รถสองสี (ทูโทน) หากไม่แจ้งจะมีความผิดตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 13,มาตรา 60 ต้องโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ขั้นตอนการแจ้งเเละเอกสารที่นำไปใช้ประกอบการ เปลี่ยนสีรถ ได้แก่ คู่มือจดทะเบียนรถ, สำเนาบัตรประชาชน และหลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสี(กรณีให้ร้านทำสีให้), ใบคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ, แบบแก้ไขสีด้วยตนเอง (กรณีทำสีด้วยตนเอง) และรถของคุณที่ทำสีใหม่ จากนั้นขั้นตอนต่อไปมีดังนี้
1.  ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบ
2.  ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อม หลักฐาน และผลผ่านการตรวจสอบรถ
3. ชำระเงินค่าธรรมเนียม (ค่าแก้ไขรายการในทะเบียน 50 บาท และค่าตรวจสภาพรถ 50 บาท)
4. รอรับเอกสารคืน