คันเกียร์แข็ง รถเกียร์ธรรมดา เกียร์ เข้าเกียร์ยาก เข้าเกียร์ลำบาก เช็คน้ำมันเกียร์ เช็คระบบคลัทช์

คันเกียร์แข็ง สับเปลี่ยนยาก เข้าเกียร์ลำบาก สาเหตุเพราะ?

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / คันเกียร์แข็ง สับเปลี่ยนยาก เข้าเกียร์ลำบาก สาเหตุเพราะ?

รถเกียร์ธรรมดา เวลาใช้ไปนานๆ คันเกียร์แข็ง ทำให้การสับเปลี่ยนในแต่ละ เกียร์ มีความลำบาก บางทีอาจจะเป็นแค่ในบาง เกียร์ แต่ถ้าอาการหนักเข้า ก็อาจจะเป็นทุก เกียร์ เลย แล้วอาการแบบนี้มีสาเหตุมาจากอะไรลองมาดู

  • เช็คระบบคลัทช์ สิ่งแรกเลยคือลองเช็คระดับน้ำมันคลัทช์ว่าหมด หรือมีการรั่วซึมหรือไม่ ถ้าดูแล้วระดับน้ำมันคลัทช์ยังมีอยู่ไม่พร่องลงไปรวมไปถึงไม่มีการรั่วซึม ก็ลองไล่เช็คไปในส่วนอื่นๆของระบบคลัชดูว่ามีการชำรุดหรือเสียหายตรงจุดไหนหรือไม่ บางทีการตั้งระยะแป้นคลัทช์ที่ไม่เหมาะสมก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้การ เข้าเกียร์ยาก เช่นกัน และสาเหตุสุดท้ายคือคลัทช์หมด
  • เช็คน้ำมันเกียร์ มีการเปลี่ยนบ้างหรือไม่ ระยะการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์สำหรับ รถเกียร์ธรรมดา ที่เหมาะสมก็คือ ควรจะเปลี่ยนปีละครั้ง
  • ฟันเฟืองในระบบ เกิดการชำรุดเสียหาย
  • ก้ามปูสำหรับเปลี่ยนเกียร์งอ
  • ชุดซินโครเมชเสีย ในส่วนนี้ถ้าไม่เปลี่ยนยกชุด ก็ต้องมาไล่หาจุดที่เสียหาย แล้วทำการเปลี่ยนชอ้นส่วนนั้นๆไปเป็นจุดๆ
  • บูชคันเกียร์เกิดการชำรุด แตก หรือมีอาการหลวม แนะนำว่าให้เปลี่ยนอย่างเร็วไว