ขายรถ ซื้อรถ รถถมือสอง เอกสารโอนลอย โอนลอย

โอนลอย ในวงการรถมีความหมายว่าอย่างไร??

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / โอนลอย ในวงการรถมีความหมายว่าอย่างไร??

โอนลอย คำคุ้นหูที่หลายคนน่าจะเคยได้ยิน แต่ถ้าในวงการซื้อขายรถเเล้ว จะถูกนำมาใช้เวลาซื้อขายรถมือสอง ซึ่่งความหมายของคำๆ นี้คือ การที่เราต้องการซื้อรถจากคนๆ หนึ่ง เมื่อตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยเเล้ว เจ้าของรถไม่สามารถไปโอนด้วยตัวเองที่ขนส่งได้ จึงทำการมอบหมายให้ผู้อื่นทำแทนโดยมีเอกสาร โอนลอย ที่เจ้าของเซ็นให้เรียบร้อยเเล้ว แนบไปด้วย ทั้งหมดนี่คือความหมายของคำว่า โอนลอย

นอกจากเจ้าของรถต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยในการ โอนลอย
1. สมุดทะเบียนเล่มรถ

2. แบบคำขอโอนและรับโอน

3.หนังสือมอบอำนาจ

4.หนังสือสัญญาซื้อขาย

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

หมายเหตุ * ลายเซ็นในเอกสารต้องเหมือนกันทั้งหมด

เพียงเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเเละถูกต้องเท่านี้ การ โอนลอย ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนความผู้ขายก็ไม่ต้องไปด้วยตัวเอง คนซื้อก็ได้รถคันใหม่ที่เป็นชื่อของตนเองสมใจ เพราะฉะนั้นท่านใดที่ต้องการขายรถแต่ไม่มีเวลาไปขนส่ง ควรหาผู้มอบฉันทะไปทำหน้าที่โอนรถให้เสร็จสิน ไม่ควรขายลอยๆ ขณะที่ยังไม่ได้โอน เพราะถ้าวันหนึ่งรถที่คุณขายไปเกิดไปทำความผิดกฏหมาย หรือผิดกฏจราจรขึ้นมา คุณก็จะมีความผิดไปด้วยเช่นกัน