ขนส่ง ทะเบียนรถ ป้ายทะเบียนรถหาย ไฟแนนซ์

รถยังติดไฟแนนซ์ ป้ายทะเบียนหาย ขอใหม่ต้องทำอย่างไร?

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / รถยังติดไฟแนนซ์ ป้ายทะเบียนหาย ขอใหม่ต้องทำอย่างไร?

ย่างเข้าฤดูฝนแบบนี้ หลายคนต้องขับรถฝ่ากระเเสน้ำท่วมในการเดินทางอย่างเลี่ยงไม่ได้ เเละปัญหาที่มากับการขับรถฝ่าน้ำท่วมคือ แผ่น ป้ายทะเบียนรถหาย ในกรณีที่แผ่น ป้ายทะเบียนรถหาย คุณสามารถไปรับป้ายทะเบียนใหม่ที่ขนส่งฯ ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แต่ถ้ารถของคุณยังติด ไฟแนนซ์ ล่ะ ในกณีแบบนี้ คุณต้องไปขอเเผ่นป้ายทะเบียนใหม่ด้วยตนเอง หรือต้องติดต่อเเจ้งให้ ไฟแนนซ์ ดำเนินการเเทน

ในกรณีแบบนี้คุณสามารถขอป้ายทะเบียนรถที่ขนส่งฯ ได้ท้งสองวิธีคือ ติดต่อบริษัท ไฟแนนซ์ ดำเนินการให้ หรือขอแผ่นป้ายใหม่ด้วยตนเอง แต่วิธีหลังอย่างไรก็ตามคุณต้องติดต่อบริษัท ไฟแนนซ์ เพื่อขอเอกสารดำเนินการอยู่ดี โดยเอกสารเเละหลักฐานที่ต้องนำไปขอแผ่นป้ายทะเบียนมีดังนี้

1.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ
3.หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
4.หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์
5.สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การดำเนินการทางด้านทะเบียนภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน (หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปี) และสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้  โดยผู้รับมอบอำนาจ นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่

อัตราค่าธรรมเนียม
– ค่าคำขอ 5 บาท
– ค่าแผ่นป้ายทะเบียนธรรมดาแผ่นละ 100 บาท
-ค่าแผ่นป้ายทะเบียนประมูล แผ่นละ 600 บาท

ระยะเวลาการดำเนินการ
-ระยะเวลาในการขอรับป้ายทะเบียนรถ : ภายใน 7 วันแต่ไม่เกิน 15 วัน
ในใบเสร็จรับเงินจะระบุวันที่ต้องมารับป้ายทะเบียน โดยระหว่างนี้ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายชั่วคราวได้(เผื่อในกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถาม)