ขนส่งทางบก ขายรถ ซื้อรถ รถมือสอง สมุดทะเบียนรถ เอกสารซื้อขายรถ

ซื้อ-ขาย รถมือสอง ต้องใช้เอกสารใดประกอบบ้าง??

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / ซื้อ-ขาย รถมือสอง ต้องใช้เอกสารใดประกอบบ้าง??

ทุกครั้งในการซื้อ-ขาย รถมือสอง ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ซื้อหรือผู้ขาย เรื่องเอกสารก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายต้องเตรียมมาให้ครบถ้วนเพื่อการซื้อขายที่ถูกต้อง  ในกรณีที่รถจดทะเบียนเป็นชื่อบุคคลเเละไม่ติดไฟแนนซ์ การซื้อขายอันชอบธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ เเละนี่คือตัวอย่างของเอกสารที่ผู้ซื้อ-ขายจำเป็นต้องใช้

1.สมุดคู่มือจดทะเบียนเล่มจริงที่
ต้องเป็นสมุดเล่มทะเบียนที่มีชื่อเจ้าของรถ เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ สีรถ ต้องตรงกับรถคันที่จะซื้อขายทุกอย่างรวมถึงควรครวจสอบเรื่องการเสียภาษีด้วยว่ามีการขาดต่อภาษีหรือไม่ เพราะหากภาษีขาดการซื้อรถก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ เจ้าของรถต้องรับผิดชอบด้วยการชำระจ่ายภาษีให้ถูกต้อง

2.หนังสือเอกสารสัญญาซื้อ-ขายรถยนต์
ในส่วนของเอกสารสัญญาซื้อ-ขาย รถมือสอง จะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลของ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย รายละเอียดของรถ ยี่ห้อ, รุ่น, ปี, เกียร์, สี, หมายเลขทะเบียน เเละราคา เงื่อนไขต่างๆ ที่ทั้งสงฝ่ายต้องเข้าใจตรงกันเเละสัญญาฉบับนี้ต้องจัดทำขึ้นมา 2ฉบับ กรอกข้อมูลให้ครบเเละเหมือนกันทั้งสองฉบับพร้อมลายเซ็น ผู้ซื้อ-ผู้ขาย พยานทั้งสองฝ่าย

3.แบบคำขอโอนเเละรับโอน
เอกสารชุดนี้ผู้โอน(ผู้ขาย) ต้องกรอกข้อมูลส่วนให้ครบ เช่นเดียวกับผู้รับโอน(ผู้ซื้อ) เเละรายละเอียดต่างๆ ของรถเเละเอกสารประกอบเพื่อแจ้งแก่นายทะเบียน

4.ใบมอบอำนาจ
ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถมาดำเนินการซื้อ-ขาย โอน รถมือสอง ด้วยตัวเองที่ขนส่ง ผู้ขายสามารถให้บุคคลอื่นทำหน้าที่แทนได้ แต่ผู้ขายต้องกรอกประวัติเเละที่อยู่ลงในเอกสารให้ครบถ้วนรวมถึงข้อมูลของผู้มอบอำนาจ

5.สำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้ซื้อ-ขาย ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมขีดคร่อม “ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์หมายเลขทะเบียนนี้……….เท่านั้น” เพื่อความปลอดภัย พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องเเละชื่อกำกับ