ขนส่งทางบก มอเตอร์ไซค์มือสอง รถมือสอง โอนรถ โอนลอย

โอน มอเตอร์ไซค์มือสอง ต้องใช้เอกสารใดบ้าง??

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / โอน มอเตอร์ไซค์มือสอง ต้องใช้เอกสารใดบ้าง??

ในตลาด รถมือสอง นอกจากรถยนต์เเล้ว มอเตอร์ไซค์ใช้เเล้วก็ยังได้รับความนิยมอย่างมาก แม้ตลาดอาจไม่ใหญ่เท่ารถยนต์ แต่การซื้อขาย มอเตอร์ไซค์มือสอง ก็มีให้เห็นกันอย่างมากมายเช่น ซื้อจากเว็บไซต์ขาย รถมือสอง ซื้อจากเพื่อนคนรู้จัก ทีนี้เรามาดูกันว่าการซือ มอเตอร์ไซค์มือสอง นั้นจะต้องใช้เอกสารใดบ้างในการโอนทั้งผู้ซื้อเเละผู้ขาย โดยเอกสารที่ใช้ในการโอนรถก็คล้ายกับการซื้อรถยนต์มือสอง

เอกสารที่ใช้ในการโอนมอเตอร์ไซค์
1.สมุดเล่มทะเบียน ผู้โอนเซ็นชื่อลงในช่อง ผู้ถือกรรมสิทธิื
2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน อย่างละ 1 ใบ  เซ็นรับรองสำเนา บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ
3. แบบคำขอโอนและรับโอน (มีสองหน้า)
4.กรณีที่ผู้โอนไม่ได้มาที่ขนส่งด้วยตัวเอง(เซ็นโอนลอย) ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
5.พรบ.เดิม (ในกรณีที่ต้องการต่อ พรบ. เลย)

ขั้นตอนในการโอนรถจักรยานยนต์ ที่กรมขนส่งทางบก
1. ยื่นขอตรวจสภาพรถ แล้วนำรถไปตรวจสภาพ รอรับเอกสาร
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ๆ ขนส่งทางบกถึงความต้องการโอนรถ ยื่นเอกสารแล้วรอรับบัตรคิว
3. รอเจ้าหน้าที่เรียกตามคิว แล้วชำระเงิน
4. รอรับเอกสารคืน คุณจะได้สมุดเล่มทะเบียน ที่มีชื่อของคุณเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ใหม่

แบบคำขอโอนและรับโอน (มีสองหน้า)

เจ้าของรถ ต้องกรอกและเซ็นชื่อในบริเวณที่เราทำกรอบสีแดง
ผู้รับโอน กรอกบริเวณที่เราทำกรอบสีฟ้า
บริเวณกรอบสีน้ำเงิน จะเกี่ยวข้องกับเอกสารการมอบอำนาจ
หากผู้รับมอบอำนาจคือคนเดียวกับผู้รับโอน สามารถเซ็นช่องนี้ได้
แต่ถ้าผู้รับมอบอำนาจไม่ใช่คนเดียวกับผู้รับโอน ต้องให้ผู้รับมอบอำนาจคนนั้นเซ็นในช่องนี้

 

หนังสือมอบอำนาจ

เจ้าของรถต้องกรอกและเซ็นชื่อในบริเวณที่เราทำกรอบสีแดง
ผู้รับมอบอำนาจ กรอกบริเวณที่เราทำกรอบสีฟ้า
สำหรับพยานถ้าผู้รับโอนพาคนไปด้วยพนักงานอาจเรียกให้เซ็นรับรองเป็นพยาน