tire ยาง ยางมือสอง ยางรถยนต์ ยางเปอร์เซ็นต์ ร้านยาง เลือกซื้อยาง

วิธีการเลือกซื้อ ยางเปอร์เซ็นต์ อย่างไรให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / วิธีการเลือกซื้อ ยางเปอร์เซ็นต์ อย่างไรให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน

เมื่อเราขับรถไปตามบนท้องถนน เราจะเห็นสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นป้ายบิลบอร์ด ป้ายโฆษณาสินค้าต่าง หรือแม้กระทั้งป้ายที่เขียนว่า “ที่นี่มี ยางเปอร์เซ็นต์ ขาย” บางคนอาจจะไม่รู้ว่า ยางเปอร์เซ็นต์ นั่นคืออะไร

ยางเปอร์เซ็นต์ หรือยางรถยนต์มือสอง บางเส้นอาจจะถูกใช้งานมาเพียงเล็กน้อย เพราะเนื่องจากเจ้าของเก่าเปลี่ยนขนาดของล้อรถยนต์ จึงทำให้ต้องขาย ยางรถยนต์ เก่า เพราะ ยางรถยนต์ เก่าไม่สามารถนำไปใส่กับล้อรถยนต์ใหม่ได้ หรือบางเส้นอาจจะนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่ง ยางรถยนต์ ที่นำเข้ามาส่วนใหญ่แล้วจะมีสภาพที่ดี แล้วรู้หรือไม่ว่า วิธีการเลือกซื้อ ยางเปอร์เซ็นต์ เขาดูกันอย่างไร แล้วจะรู้ได้ไงว่า ยางเปอร์เซ็นต์  เส้นที่คุณเลือกดีหรือไม่ดี ไปดูกัน

วิธีการเลือกซื้อ ยางเปอร์เซ็นต์

  1. ก่อนอื่นต้องรู้ขนาดของยางรถยนต์ ที่เราต้องการใช้ก่อน และดูรหัสบนแก้ม ยางรถยนต์
  2. ดู ยางรถยนต์ ว่ามีบาดแผลหรือไม่ มีรอยปะมาหรือเปล่า มีรอยแตกร้าวหรือมีการบวมของยางหรือไม่
  3. ดูเนื้อ ยางรถยนต์ ว่าแข็งหรือไม่ โดยการใช้เล็บจิกหรือใช้นิ้วกดไปที่แก้มยาง
  4. ดูวันเดือนปีที่ผลิต ยิ่งใหม่ยิ่งดี
  5. ดูความลึกของดอกยาง ถ้าดอกยางยังสูงก็สามารถใช้ได้อีกนาน และต้องดูความสม่ำเสมอ
  6. ข้อสุดท้ายคือ การประเมินราคา ต้องมีความสมน้ำสมเนื้อ