ถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์ เคล็ดลับดูแลรถ เติมน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

เติม น้ำมันเครื่อง ล้น ทำอย่างไรดี แล้วจะเกิดผลเสียหรือไม่

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / เติม น้ำมันเครื่อง ล้น ทำอย่างไรดี แล้วจะเกิดผลเสียหรือไม่

การเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่อง จะช่วยรักษา เครื่องยนต์ ให้สะอาด ปราศจากตะกอน หรือเขม่าคราบยางเหนียวต่างๆ และช่วยยืดอายุการทำงานของ เครื่องยนต์ อีกด้วย แต่ถ้าเติม น้ำมันเครื่อง จนล้นเกินไปก็อาจจะเกิดผลเสียตามมา

การเติม น้ำมันเครื่อง เลยขีดบนไปเล็กน้อย ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร จะไม่เกิดผลเสียแต่อย่างใด แต่ถ้าเติม น้ำมันเครื่อง จนเลยขีดบนไปกว่า 10-20 มิลลิเมตร อาจจะมีปัญหาตามมาเพราะน้ำมันจะพยายามหาทางออกตามช่องทางอื่น ดังนั้นควรถ่าย น้ำมันเครื่อง ส่วนที่เกินออก จนได้ระดับขีดบน หรือเกินขีดเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม เราควรหมั่นตรวจสอบระดับ น้ำมันเครื่อง กันซักหน่อย ว่าตอนนี้ น้ำมันเครื่อง อยู่ในระดับไหน ถ้า น้ำมันเครื่อง อยู่ในระดับต่ำกว่าขีด (Low) การหล่อลื่นอาจจะไม่เพียงพอต่อ เครื่องยนต์ และอาจจะทำให้ เครื่องยนต์ พังเร็วกว่าปกติ ดังนั้น ควรรีบเติม น้ำมันเครื่อง ให้อยู่ในระดับขีดบน