ต่ออายุใบขับขี่ สอบข้อเขียนใบขับขี่ สอบปฏิบัติใบขับขี่ สอบใบขับขี่ ใบขับขี่

ใบขับขี่หมดอายุ แบบไหนต่อได้ แบบไหนต้อง สอบใหม่ สถานเดียว!!

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / ใบขับขี่หมดอายุ แบบไหนต่อได้ แบบไหนต้อง สอบใหม่ สถานเดียว!!

แน่นอนว่าทุกวันนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้ยกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพไปแล้ว โดยเปลี่ยนเป็นแบบสอบใหม่ได้บัตรอายุ 1ปี จากนั้นเมื่อต่ออายุ ใบขับขี่ จึงจะได้รับ ใบขับขี่ แบบ 5ปี นั่นหมายความผู้ใช้รถที่มี ใบขับขี่ รถยนต์ส่วนบุคคลจะต้องต่ออายุ ใบขับขี่ ทุกๆ 5ปีไปเรื่อยๆ  แล้วในกรณีที่ ใบขับขี่ หมดอายุ ระยะเวลาแค่ไหนที่สามารถต่อได้ และเว้นช่วงไปนานแค่ไหนที่  กรมการขนส่งทางบก ไม่อนุญาตให้ต่อต้องสอบใหม่เท่านั้น Auto.MThai นำเรื่องนี้มาไขความกระจ่างให้คุณ

หมดอายุช่วงแรก – หาก ใบขับขี่ ของคุณใกล้หมดอายุคุณสามารถทำ ใบขับขี่ ใหม่ได้ก่อนหมดอายุล่วงหน้า 3เดือนหรือภายใน 1ปีหลังจากหมดอายุจากวันที่หน้า ใบขับขี่ สรุปคือหาก ใบขับขี่ ของคุณหมดอายุลงคุณสามารถนั่งๆ นอนๆ ทำตัวชิลล์ๆ ได้ แต่ต้องหาเวลาต่อ ใบขับขี่ ใหม่ภายในหนึ่งปีหลังจากบัตรอายุ

สอบใบขับขี่

หมดอายุช่วงสอง – แต่ถ้าหากมัวแต่ชิลล์มากไปหน่อยจนใบขับขี่หมดอายุขาดต่อเกิน 1ปี แต่ยังไม่เกิน 3ปี กรณีนี้หากต้องการต่อใบขับขี่คุณต้องสอบข้อเขียนใหม่ เช่นกันคะแนนเกณฑ์การสอบผ่านเท่ากับคนสอบใบขับขี่ใหม่คือคุณต้องผิดได้ไม่เกิน 5ข้อจากข้อสอบ 50ข้อ พูดง่ายๆ คือคะแนนข้อสอบห้ามต่ำกว่า 45คะแนน หากต้ำกว่านั้นถือว่าตก ต้องสอบใหม่

ใบขับขี่

หมดอายุช่วงที่สาม – ในกรณีที่ขาดต่อ ใบขับขี่เกิน 3ปี แบบนี้บอกเลยว่าคุณต้องสอบใบขับขี่ใหม่ทั้งข้อเขียนเเละปฏิบัติเหมือนกับบุคคลที่เพิ่งเคยทำใบขับขี่ครั้งแรก คะแนนสอบต้องผ่านที่ 45ข้อขึ้นไปเเละการสอบปฏิบัติต้องสอบ 3ท่า คือ 1.การจอดรถตรงจุด 2.การถอยรถเข้าซอง(หักพวงมาลัยไม่เกิน 7ครั้ง) 3.การวัดระยะห่างจอดเทียบขนานข้าง

ฉะนั้นหากสังเกตเห็นว่าใบขับขี่ของคุณใกล้หมดอายุแนะนำให้รีบไปต่ออายุเสียแต่เนิ่นๆ หากไม่อยากเสียเวลาต้องไปสอบใบขับขี่ใหม่ ข้อเสียของการขับรถพกใบขับขี่แต่หมดอายุไม่มีอะไรต่างไปจากการขับรถไม่พกใบขับขี่ ผิดกฏหมายจราจรโดนโทษปรับอย่างแน่นอน!!