Auto Republic ขับรถ ขับรถฝนตก ขับรถลุยฝน ฝนตก ฝนตกถนนเปียก เคล็ดลับรถยนต์

เช็ค 4 เคล็ดลับกับการขับรถลุยฝน

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / เช็ค 4 เคล็ดลับกับการขับรถลุยฝน

ขับรถ ในฤดูฝนเราควรต้องระวังเป็นพิเศษ ไหนจะถนนที่ลื่น ทัศนวิสัยในการมองถนนก็ไม่ชัดเจน วันนี้รายการ Auto Republic มาบอก 4 เคล็ดลับกับการ ขับรถลุยฝน มาฝากกัน จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกัน

  1. ดอกยางต้องลึก หากร่องดอกยางมีความลึกน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ควรเปลี่ยนยางใหม่ทันที

ขับรถลุยฝน

  1. ใบปัดน้ำฝน ต้องปัดสะอาด และต้องไม่ฝืด

เนื้อยางของที่ปัดน้ำฝนเมื่อหมดสภาพแล้วจะมีลักษณะแข็ง มีรอยแตกลายงา ไม่มีความยืดหยุ่น และไม่สอดรับกับความโค้งของกระจก ถ้าเนื้อยางที่ปัดน้ำฝนมีลักษณะอย่างนี้ แนะนำควรรีบเปลี่ยนทันที

  1. ไฟส่องต้องสว่าง จะช่วยให้เราเห็นทัศนวิสัยได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น ควรตรวจสอบไฟส่องสว่างให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ

ขับรถลุยฝน

  1. เบรค ต้องสมบูรณ์ และพร้อมใช้งาน

ควรที่จะต้องตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก และความหนาของผ้าเบรกอยู่เสมอ เพราะเนื่องจากประสิทธิภาพในการเบรกมักจะลดลงทุกครั้งเมื่อเจอน้ำ ซึ่งพื้นผิวถนนที่เปียกมักจะใช้ระยะทางในการห้ามล้อมากกว่าพื้นถนนที่แห้ง

ขับรถลุยฝน