ถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่อง รถยนต์ เคล็ดลับรถยนต์ เติมน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

เติม น้ำมันเครื่อง เกินขีดบน ทำอย่างไรดี

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / เติม น้ำมันเครื่อง เกินขีดบน ทำอย่างไรดี

หลายคนมีความเชื่อที่ว่าการที่เติม น้ำมันเครื่อง จนเกินขีดบน จะถูกเพลาข้อเหวี่ยงตีจนเกิดฟอง สุดท้ายแล้วก็นำรถกลับเข้าไปให้ช่างถ่ายน้ำมันเครื่องที่ล้นออก ซึ่งความจริงแล้ว การที่เติม น้ำมันเครื่อง เกินขีดที่กำหนดไว้ หรือเติมจนล้น จำเป็นต้องถ่ายน้ำมันเครื่องออกโดยสถานอย่างเดียวหรือไม่ แล้วถ้าเราไม่ถ่ายออกล่ะจะเกิดอะไรขึ้น ไปหาคำตอบกัน

น้ำมันเครื่อง

การที่เติมน้ำมันเครื่องเกินขีดที่กำหนดไว้เล็กน้อย ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรแต่อย่างใด เพราะเนื่องจากผู้ผลิตได้กะระยะไว้อยู่แล้ว หากเติมน้ำมันเครื่องจนเลยขีดบนเล็กน้อยประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ก็ไม่จำเป็นต้องถ่ายน้ำมันเครื่องออก แต่ถ้าเกินขีดบนไปกว่า 10-20 มิลลิเมตร แนะนำควรถ่ายออกจนได้ระดับขีดบน หรือเกินขีดมาเล็กน้อย เพราะอาจจะมีปัญหาตามมา ซึ่งน้ำมันจะพยายามหาทางออกตามช่องทางอื่น เช่น ปะเก็น

น้ำมันเครื่อง

แต่ถ้าน้ำมันเครื่องลดต่ำกว่าขีดล่าง ก็ควรเติมน้ำมันเครื่องให้อยู่ขีดบน หรืออยู่ระหว่างขีดล่างกับขีดบน เพราะยิ่งน้ำมันเครื่องมีมากเท่าไร การรับภาระก็น้อยลงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ควรหมั่นตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม