กฏหมายจราจร ขนส่งทางบก พระราชบัญญัติรถยนต์ ใบขับขี่ ใบอนุญาต

ปรับหนัก!! กฏหมายใหม่ไม่พกใบขับขี่-หมดอายุ ปรับ5หมื่น จำคุก3เดือน

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์, ข่าวรถยนต์ / ปรับหนัก!! กฏหมายใหม่ไม่พกใบขับขี่-หมดอายุ ปรับ5หมื่น จำคุก3เดือน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการ ขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่าขณะนี้กรมการ ขนส่งทางบก อยู่ระหว่างการกฏหมาย พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ให้เป็นกฏหมายเดียวกัน โดยมีการปรับเนื้อหารายละเอียดให้ข้อกฏหมายให้มีความเหมาะกับยุคสมัยเเละพฤติกรรมการขับขี่รถของผู้ใช้รถในปัจจุบัน

ซึ่งกฎหมายฉบับแก้ไขได้ผ่านความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยและกำลังอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และเมื่อผ่าน สนช. ขั้นตอนสุดท้ายคือการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้ครบระยะเวลา ครบ 1 ปี จากนั้นจึงสามารถออกเป็นกฏบังคับใช้ได้อย่างเป็นทางการ

กฏหมายจราจร

รายละเอียดของการแก้ไขกฏหมายครั้งนี้อยู่ที่การเพิ่มโทษผู้ขับขี่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์เพื่อให้ประชาชนหลาบจำและเกรงกลัวไม่กล้าฝ่าฝืนหรือทำผิดกฏหมายเพื่อลดอุบัติเหตุเเละความเสียหาต่อทรัพย์สินเเละชีวิต พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตามกฎหมายใหม่ ที่กรมฯนำเสนอได้มีการแก้ไขปรับเพิ่มโทษสำคัญๆ ใน 3 มาตรา ประกอบด้วย

ใบขับขี่

1.มาตรา 64 ขับรถโดยไม่มี ใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท แต่กฎหมายใหม่เสนอให้ปรับเพิ่มโทษเป็น จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
2.มาตร 65 ขับรถในระหว่าง ใบอนุญาต สิ้นอายุ ถูกพักใช้ หรือเพิกถอน ใบอนุญาต หรือถูกยึดใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมลงโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่กฎหมายใหม่เสนอให้เพิ่มโทษจำคุกเข้ามาด้วย คือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ส่วนโทษ ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
3.มาตรา 66 ขับรถโดยไม่แสดง ใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่ตามกฎหมายใหม่ เสนอให้ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท