Auto Republic tire ดูแลยาง ยาง ยางมือสอง ยางรถยนต์ ยางเปอร์เซ็นต์ เคล็ดลับ

วิธีการเลือก ยางเปอร์เซ็นต์ ว่าเส้นไหนดีหรือไม่ดี เขาดูกันอย่างไร??

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / วิธีการเลือก ยางเปอร์เซ็นต์ ว่าเส้นไหนดีหรือไม่ดี เขาดูกันอย่างไร??

ยางเปอร์เซ็นต์ หรือยางรถยนต์มือสอง บางเส้นอาจจะถูกใช้งานมาเพียงเล็กน้อย เพราะเนื่องจากเจ้าของเก่าเปลี่ยนขนาดของล้อรถยนต์ จึงทำให้ต้องขายยางรถยนต์ เก่า เพราะ ยางรถยนต์ เก่าไม่สามารถนำไปใส่กับล้อรถยนต์ใหม่ได้ หรือบางเส้นอาจจะนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่ง ยางรถยนต์ที่นำเข้ามาส่วนใหญ่แล้วจะมีสภาพที่ดี แล้วรู้หรือไม่ว่า วันนี้รายการ Auto Republic พาไปดูวิธีการเลือกซื้อ ยางเปอร์เซ็นต์ ว่าเขาดูกันอย่างไร แล้วจะรู้ได้ไงว่ายางเปอร์เซ็นต์ เส้นที่คุณเลือกดีหรือไม่ดี ไปดูกัน

ยางเปอร์เซ็นต์

ยางเปอร์เซ็นต์

ยางเปอร์เซ็นต์