PTT Lubricants ความหนืดน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ปตท. น้ำมันเครื่อง

ผสม น้ำมันเครื่อง ที่มีความหนืดต่างกันลงในเครื่องยนต์ ได้หรือไม่?

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / ผสม น้ำมันเครื่อง ที่มีความหนืดต่างกันลงในเครื่องยนต์ ได้หรือไม่?

สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์มักมีคำถามหนึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เมื่อจะทำการเปลี่ยนถ่ายหรือเติมพร่องน้ำมันเครื่องว่า…. ใช้ น้ำมันเครื่อง ที่มีความหนืดต่างกัน มาผสมกันได้หรือไม่? คำตอบ  คือ สามารถเติม น้ำมันเครื่อง ที่มีความหนืดต่างกันได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

น้ำมันเครื่อง

  1. ผสมกันในสัดส่วนที่เล็กน้อย (ไม่เกิน 10%) เช่น น้ำมันเครื่องขาด หรือ น้ำมันเครื่องพร่อง
  2. ความหนืดและคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างกันมาก และมีสารเติมแต่งประเภทเดียวกัน
  3. เป็นน้ำมันเครื่องยี่ห้อเดียวกัน เพราะถ้าใช้น้ำมันเครื่องคนละยี่ห้อ อาจมีความแตกต่างในเชิงคุณสมบัติ และโครงสร้างของน้ำมันซึ่งจะบั่นทอนสมรรถนะการหล่อลื่น รวมถึงความสามารถในการปกป้องเครื่องยนต์

น้ำมันเครื่อง

แต่อย่างไรก็ตาม ทางที่ดีที่สุดควรหา น้ำมันเครื่อง ที่เป็นชนิดเดียวกัน และมีความหนืดเท่ากันมาเติม เพื่อหลีกเลี่ยงความแปรเปลี่ยนในเชิงโครงสร้าง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่อง  อันจะสามารถก่อให้เกิดปัญหากับเครื่องยนต์ได้เช่นกัน หากไม่มั่นใจว่ารถของเราเหมาะกับ น้ำมันเครื่องแบบไหน เบอร์ความหนืดควรเป็นเท่าไหร่ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ Lube Selector >> http://ptt.lubricantadvisor.com จาก PTT Lubricants โดยเครื่องมือ Lube Selector จะทำหน้าที่ช่วยแนะนำน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับยี่ห้อ รุ่นรถ และเครื่องยนต์ของเรา พร้อมรายละเอียดข้อมูลน้ำมันเครื่องชนิดนั้นๆ