Auto Republic การจอดรถ ขับรถ มือใหม่ มือใหม่หัดขับ วิธีการขับรถ เคล็ดลับรถยนต์ โรงเรียนสอนขับรถ

มือใหม่หัดขับ ควรรู้….หลักการ BE WAGON คืออะไร แล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้าง??

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / มือใหม่หัดขับ ควรรู้….หลักการ BE WAGON คืออะไร แล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้าง??

สำหรับ มือใหม่หัดขับ หลายคนจะกังวลเรื่องการถอยเข้าช่องจอด วันนี้รายการ Auto Republic บุกเข้าโรงเรียนสอนขับรถ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้มือใหม่หัดขับได้รู้วิธีเบื้องต้นและวิธีการถอยจอดเข้าช่องได้อย่างถูกต้อง แถมง่ายกว่าที่คิดซะอีก

มือใหม่หัดขับ

หลักการ BE WAGON (หลักการตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง) ประกอบด้วย

B (Brake) เบรก ควรตรวจสอบระบบเบรกทั้งหมด

E (Electric) ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ทั้งหมด ทั้งไฟหน้า ไฟเบรก ไฟเลี้ยว และไฟท้าย

W (Water) ถังพักน้ำ ควรตรวจเช็คระบบน้ำต่างๆ ภายในรถ

A (Air) ตรวจเช็คระบบเกี่ยวกับลมยาง

G (Gasoline) ตรวจสอบถังน้ำมันเชื้อเพลิง

O (Oil) ตรวจเช็คน้ำมันเบรกและน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ

N (Noise) ตรวจสอบเสียงที่ผิดปกติของรถยนต์

มือใหม่หัดขับ

มือใหม่หัดขับ