กรมการขนส่งทางบก ใบขับขี่ ใบขับขี่สากล ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ

ใบขับขี่สากล ไม่ต้องสอบ ใช้เวลาไม่นาน เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / ใบขับขี่สากล ไม่ต้องสอบ ใช้เวลาไม่นาน เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้

ใบขับขี่สากล ได้ยินเเค่ชื่อหลายคนคงคิดว่าขั้นตอนการขอ การสอบต้องยุ่งยากแน่ๆ เพราะขนาดใบขับขี่ในประเทศกว่าจะสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติผ่านได้ก็เล่นเอาเลือดตาเเทบกระเด็น ยิ่งเป็นใบขับขี่ที่ต้องนำไปใช้ในต่างประเทศแบบ ใบขับขี่สากล ระดับเลเวลความยากมันต้องมากกว่า ใบขับขี่ทั่วๆ ไป ใจเย็นๆ ไว้ก่อน เราอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณกังวลมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยสักนิด เพราะการทำ ใบขับขี่สากล หรือ International Driving Permit เป็นอะไรที่ง่ายมากๆ ไม่ต้องสอบเเถมใช้เวลาทำไม่ยุ่งยาก เพียงแค่เตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตให้ครบและเงินที่ใช้ชำระ แค่นี้คุณก็จะได้ ใบขับขี่สากล มาครอบครอง

ใบขับบขี่สากล

หากคุณมีความประสงค์ต้องการทำ ใบขับขี่สากล ต้องเตรียมหลักฐานประกอบคำขอดังนี้
1.สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง)  ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
2.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)  ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
3.สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล(ชนิด 5 ปี)หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล(ชนิด 5 ปี)หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ (พร้อมฉบับจริง) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่หมดอายุหรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว ***(พร้อมฉบับจริง)***แล้วแต่กรณี
4.รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป
5.สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ- สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
6.ค่าธรรมเนียม 505 บาท

ใบขับขี่สากล

สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานกรมการขนส่งทางบกทุกสาขาทั่วประเทศ ทุกวันธรรมดา 8.30 – 15.30 น. ในเคสนี้เราของยกตัวอย่างกรณีทำใบขับขี่สากลที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครจตุจักร เมื่อไปถึงเเล้วฝ่ายงานใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศอยู่อาคาร4 เมื่อเข้าไปที่ตัวอาคาร ห้องออกใบอนุญาตจะอยู่ทางซ้ายมือ เรียกว่าเดินเข้าไปปุ๊บเจอปั๊บ แต่ถาหากใครที่ยังไม่ได้เตรียมสำเนาเอกสารประกอบคำขอฝั่งตรงข้ามของห้องออกใบอนุญาตก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการถ่ายเอกสารราคาใบละ 1บาท

ใบขับขี่สากล

ด่านแรกจะมีโต๊ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของเราว่าถูกต้องเเละครบถ้วนหรือไม่จากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกบัตรคิวให้เรา นั่งรอเรียกหมายเลขคิวไม่นานก็ถึงขั้นตอนการยื่นเอกสารที่ใช้ประกอบคำขอเเละเงิน 505บาท

ใบขับขี่สากล

จากนั้นนั่งรออีกไม่เกิน 5นาทีเจ้าหน้าที่จะเรียกเราไปรับต้นขั้ว ใบขับขี่สากล เเละ ใบขับขี่สากล เมื่อได้รับมาเเล้วให้ตรวจทานชื่อ นามสกุล ตรงกับพาสปอร์ตของตัวคุณเองหรือไม่ เสร็จเรียบร้อยก็เเค่เซ็นชื่อลงในใบต้นขั้วเเละ ใบขับขี่สากล (ควรเซ็นให้ตรงกับลายเซ็นในพาสปอร์ต) เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธี รวมเวลาไม่ถึง 15 นาที

ย้ำกันอีกครั้งหากคุณมีคามประสงค์ต้องการทำ ใบขับขี่สากล ควรสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 เเละส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ภายในเวลา 8.30 – 15.30 น.  ทุกวันธรรมดา