Auto Republic กระจก กระจกรถยนต์ กระจกหลังรถยนต์ เคล็ดลับ เคล็ดลับดูแลรถ

ลายเส้น กระจกหลังรถยนต์ มีไว้เพื่ออะไร หรือมีไว้เพื่อความสวยงาม

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / ลายเส้น กระจกหลังรถยนต์ มีไว้เพื่ออะไร หรือมีไว้เพื่อความสวยงาม

ลายเส้นที่ กระจกหลังงรถยนต์ เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยสังเกตเห็น แต่ไม่รู้ว่ามีไว้เพื่ออะไร และมีประโยชน์อย่างไร หรือมีไว้เพื่อความสวยงามวันนี้รายการ Auto Republic จะพาทุกคนไปไขข้อข้องใจกับเรื่องนี้ ไปดูกันเลย

กระจกหลังรถยนต์

หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นลายฟิล์มที่ติดมาพร้อมกับรถยนต์ แต่ความจริงแล้ว เส้นลายที่ กระจกหลังรถยนต์ นั้น คือ เส้นไล่ฝ้า หรือลวดละลายฝ้าที่กระจกหลังนั่นเอง ซึ่งรถยนต์ทุกคันจะมีปุ่มสวิตซ์เปิด-ปิดที่แผงคอนโซลด้านหน้าของรถยนต์ และเมื่อเรากดปุ่มไล่ฝ้าแล้วกระแสไฟฟ้าจะวิ่งผ่านเส้นลวดที่กระจกหลังจนเกิดความร้อน จนทำให้ฝ้าที่กระจกหลังรถยนต์หายไป

ปุ่มไล่ฝ้า

ปุ่มไล่ฝ้า

อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้งานปุ่มไล่ฝ้าเสร็จแล้ว ควรที่จะกดปุ่มปิดสวิตซ์ไล่ฝ้าทันที และไม่ควรที่จะเปิดค้างทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานๆ เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้กระจกแตกได้ เพราะเนื่องจากความร้อนจากแผงไล่ฝ้านั้นเอง

ปุ่มไล่ฝ้า