ความเสื่อมสภาพ ยางรถระเบิด อุบัติเหตุ เคลมประกัน

ยางรถระเบิด แบบนี้เคลมประกันได้หรือไม่?

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / ยางรถระเบิด แบบนี้เคลมประกันได้หรือไม่?

เชื่อว่าคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่คงอยากจะรู้ว่า ถ้าหากขับรถอยู่ดีๆแล้ว ยางรถระเบิด ขึ้นมา แบบนี้เราสามารถที่จะ เคลมประกัน จากบริษัทได้หรือไม่ ลองมาดูคำตอบกัน

ในกรณีของ ยางรถระเบิด กับการเคลมประกัน เราแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้

  • ยางรถระเบิดเนื่องจาก อุบัติเหตุ มีเหตุที่ทำให้ยางระเบิด ยกตัวอย่างเช่น ขับรถตกหลุมอย่างรุ่นแรงจนยางระเบิด ในกรณีนี้ถ้าเกิดทำประกันชั้น 1 แบบนี้เราสามารถแจ้งเคลมประกันได้ แต่บริษัทประกันจะจ่ายเพียงแค่ 50% ของราคายางเท่านั้น เพราะว่ายางรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่มีความเสื่อมสภาพจากการใช้งาน แต่ถ้าเป็นยางที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ เราสามารถเอาหลักฐานที่มีการระบุวันที่ในการเปลี่ยนมาเคลมราคาค่ายางตามสภาพจริงได้
  • ยางรถระเบิดเนื่องจาก ความเสื่อมสภาพ ของยาง ในกรณีนี้คือยางระเบิดโดยเกิดจากความเสื่อมสภาพของยางรถ ซึ่งไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุ หรือขับตกหลุมเข้ามาเกี่ยวข้องเลย ในกรณีนี้ถ้าเกิดเป็นเหตุทำให้ตัวรถเสียหาย บริษัทประกันจะรับผิดชอบแค่ในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถรถเท่านั้น แต่ยางรถบริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้