ขนย้ายจักรยาน จักรยาน พรบรถยนต์ ราวหลังคา แร็คหลังคา

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ติดตั้งจักรยานบนแร็คหลังคา สูงได้ไม่เกินกี่เมตร??

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ติดตั้งจักรยานบนแร็คหลังคา สูงได้ไม่เกินกี่เมตร??

ปัจจุบันเรามักเห็นผู้คนขนย้าย จักรยาน บนชุดจับจักรยานบนหลังคาหรือชุดตะแกรงบนหลังคารถยนต์ ที่เรียกกันแบบติดปากว่า แร็คหลังคา แต่ทราบกันหรือไม่ว่า การขนย้ายจักรยานไว้กับ แร็คหลังคา ก็มีกฏหมาย พ.ร.บ. การขับขี่รถยนต์รองรับไม่ ทั้งในเรื่องของความแข็งแกร่ง มั่นคง ในการติดตั้ง เเละขนาดความสูงของ จักรยานที่บรรทุกบนหลังคา มาดูกันว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือรถบ้าน รวมถึงรถกระบะ หากต้องการขนย้ายจักรยานด้วยการติดตั้งบนแร็คหลังคา ต้องปฏิบัติตัวเช่นไรจะได้ไม่ทำผิดกฏหมาย

แร็คหลังคา

 

ตามกฏหมาย พ.ร.บ รถยนต์ระบุไว้ว่าสามารถใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 1.6 ตัน (ป้ายขาว-อักษรเขียว), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรฟ้า), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรดำ) สามารถทำการขนย้ายจักรยานของผู้ที่โดยสารไปกับรถยนต์ โดยสามารถติดตั้งแร็คสำหรับขนย้ายจักรยาน ได้ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคา และแบบติดตั้งท้ายกับรถที่ตัวถังกว้างไม่เกิน 2.30 เมตร เเละไม่ต้องนำรถไปให้ตรวจสภาพก่อนใช้ และไม่ต้องไปยื่นขอให้นายทะเบียนเพิ่มเติมรายการการติดตั้งราวหลังคาในทะเบียนรถ แต่การขนย้ายจักรยานบนหลังคาต้องทำให้ดูแข็งแรงมั่นคงในความสูงไม่เกิน 3.๐๐ เมตร จากพื้น เเละรถบรรทุก ที่ตัวถังกว้างตั้งแต่ 2.31 เมตร ขึ้นไป สามารถติดตั้งแร็คหลังคา และขนจักรยานบนหลังคาได้ สูงไม่เกิน 4.๐๐ เมตร จากพื้นทาง

ขณะเดียวกันรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรดำ) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายขาว-อักษรเขียว) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรฟ้า) สามารถติดตั้งแร็คท้ายรถ และขนย้ายจักรยานยื่นเลยตัวถังด้านท้ายรถได้ไม่เกิน 2.50 เมตร หากขนย้ายในเวลากลางวันต้องติดธงแดงที่ปลายสุดของส่วนที่ยื่นออกไปด้านท้ายรถ หากขนย้ายในเวลากลางคืน ต้องติดเป็นไฟแสงแดงให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
กลางคืน เเละสามารถขนจักรยานยื่นเลยตัวถังด้านข้างรถได้ไม่เกินแนวกระจกข้างรถ

สรุปคือการติดตั้งแร็คราวหลังคาเพื่อขนย้ายจักรยานไม่ต้องนำรถไปให้ตรวจสภาพเเละไม่ต้องขอนายทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสมุดเล่มทะเบียน เเละหากคุณฝ่าฝืนกฏขนย้ายจักรยานบนหลังคารถจากกฏหมายที่กล่าวมา เจ้าหน้าที่สามารถจับปรับได้โทษปรับไม่เกิน 1,๐๐๐ บาท