รถยนต์ วันปีใหม่ เคล็ดลับรถยนต์ เทศกาลปีใหม่ เบอร์โทรฉุกเฉิน โทรฉุกเฉิน

เบอร์โทรฉุกเฉินที่ควรจำ…เมื่อเกิดเหตุร้าย ในช่วงเทศกาลปีใหม่

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / เบอร์โทรฉุกเฉินที่ควรจำ…เมื่อเกิดเหตุร้าย ในช่วงเทศกาลปีใหม่

แน่นอนช่วง เทศกาลปีใหม่ ทุกคนมักจะมีความพร้อมและตรวจเช็คสภาพก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ซึ่งก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่ควรพลาด นั้นก็คือ เบอร์โทรฉุกเฉิน เพื่อเอาไว้ใช้ในยามคับขัน ซึ่งหลายคนมักจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับตัวเอง และเราก็ไม่อาจรู้เลยว่าจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับตัวเองบ้าง วันนี้เรามี เบอร์โทรฉุกเฉิน สำหรับคนที่ต้องเดินทางไกลในช่วง เทศกาลปีใหม่ มาฝากกัน

เบอร์โทรฉุกเฉิน

 • สายด่วนข้อมูลการจราจร โทร 1197
 • สายตรงทางด่วน โทร 1543
 • สายด่วนศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร 1356
 • สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร 1586
 • สายด่วนหน่วยแพทย์กู้ชีพกรุงเททพมหานคร โทร 1555
 • สายด่วนศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร 1146
 • สายด่วนตำรวจทางหลวง โทร 1193
 • สายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร 1669
 • สายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ โทร 1584
 • สายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอาณาจักร โทร 1374
 • สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 1784

เบอร์โทรฉุกเฉิน

เบอร์โทรฉุกเฉิน

เบอร์โทรฉุกเฉิน ทั้งหมดเหล่านี้ อาจจะช่วยคุณไม่มากก็น้อยเมื่อคุณต้องเดินทางไกลในช่วงเทศกาลปีใหม่แนะนำควรจดหรือมีใส่ในโทรศัพท์ไว้เสมอ เพื่อความสะดวกและความสบายใจในการเดินทาง