กรมทางหลวง การเดินทาง ขับขี่อย่างระมัดระวัง ช่วงเทศกาลปีใหม่ เส้นทางที่มักเกิดอุบัติเหตุ

เช็คด่วน! 28 เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย และควรขับขี่อย่างระมัดระวัง

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / เช็คด่วน! 28 เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย และควรขับขี่อย่างระมัดระวัง

มีข้อมูลจาก กรมทางหลวง ออกมาเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงระหว่าง การเดินทาง ใน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเรื่องของ เส้นทางที่มักเกิดอุบัติเหตุ บ่อย และควร ขับขี่อย่างระมัดระวัง

จากการตรวจสอบข้อมูลทางหลวงทั่วประเทศพบว่า มีทางลาดชันที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจำนวน 12 เส้นทาง รวมถึงยังมีอีก 16 เส้นทางที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งในช่วงฝนตก ทางกรมทางหลวงจึงอยากแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้ขับขี่อย่างระมัดระวังถ้าหากมีการขับขี่ผ่านเส้นทางเหล่านี้ และควรขับขี่โดยใช้เกียร์ต่ำบริเวณทางลาดชัน

เส้นทางลาดชัน 12 เส้นทางประกอบด้วย ทางหลวง 118 เชียงใหม่-ดอยนาแก้ว (โค้งปางแฟน) จ.เชียงใหม่ กม.ที่ 42+000 – 52+000, ทางหลวง ทล. 109 แม่สรวย-ห้วยป่าไร่ จ.เชียงราย กม.ที่ 14+200 – 18+500, ทางหลวง ทล. 12 แม่ละเมาะ – ตาก (ดอยสน) จ.ตาก กม.ที่ 47+830 – 51+705, ทางหลวง ทล. 12 แม่ละเมาะ – ตาก (ดอยคา) จ.ตาก กม.ที่ 51+885 – 54+885, ทางหลวง ทล. 12 แม่ละเมาะ – ตาก (ดอยรวก) จ.ตาก กม.ที่ 64+900 – 70+000

ทางหลวง ทล. 11 นาอิน – ชัยมงคล (เขาขาด) จ.อุตรดิตถ์ กม.ที่ 282+225 – 291+115, ทางหลวง ทล. 11 บึงหลัก – หนองน้ำเขียว (เขาพลึง) จ.อุตรดิตถ์ กม.ที่ 349+199 – 351+740, ทางหลวง ทล. 12 น้ำดุก – ห้วยซำมะคาว (สะพานห้วยตอง) จ.เพชรบูรณ์ กม.ที่ 374+400 – 377+400, ทางหลวง ทล. 12 น้ำดุก – ห้วยซำมะคาว (ห้วยซำมะคาว) จ.เพชรบูรณ์ กม.ที่ 416+300 – 420+345

ทางหลวง ทล. 304 สี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว (โค้งศาลโทน) จ.ปราจีนบุรี กม.ที่ 200+160 – 212+000, ทางหลวง ทล. 323 ท่าขนุน – เจดีย์สามองค์ (เนินช้างร้อง) จ.กาญจนบุรี กม.ที่ 263+826 – 267+126, ทางหลวง ทล. 4 เขาพับผ้า – พัทลุง (เขาพับผ้า) จ.พัทลุง กม.ที่ 1133+665 – 1138+865

เส้นทางที่มีอุบัติเหตุบ่อย ช่วงฝนตก มี 16 เส้นทาง ประกอบด้วย ทางหลวง ทล.11 ปางมะโอ – ป่าขาม จ.ลำปาง กม.ที่ 425+000 – 427+000, ทางหลวง ทล.120 ปากบอก – แม่เฮียว จ.ลำปาง กม.ที่ 25+450 – 27+800, ทางหลวง ทล.1184 แม่อาว – ดอนมูล จ.ลำพูน กม.ที่ 34+900 – 38+800, ทางหลวง ทล.11 หนองน้ำเขียว – ปางเคาะ จ.แพร่ กม.ที่ 365+560 – 370+000, ทางหลวง ทล.101 ร้องกวาง – ห้วยแก๊ต จ.แพร่ กม.ที่ 277+360 – 295+500, ทางหลวง ทล.222 ท่ากกแดง – บึงกาฬ จ.บึงกาฬ กม.ที่ 109+950 – 114+000, ทางหลวง ทล.11 บึงหลัก – หนองน้ำเขียว จ.อุตรดิตถ์ กม.ที่ 350+150 – 350+800

ทางหลวง ทล.4 เขาพับผ้า – พัทลุง จ.พัทลุง กม.ที่ 1160+100 – 1173+000, ทางหลวง ทล.41 ควนรา – หัวเตย จ.สุราษฎร์ธานี กม.ที่ 146+000 – 147+600, ทางหลวง ทล.41 ถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กม.ที่ 281+800 – 290+000, ทางหลวง ทล.41 สี่แยกโพธิ์ทอง – พัทลุง จ.พัทลุง กม.ที่ 366+850 – 370+000, ทางหลวง ทล.401 ช่องชาลี – ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี กม.ที่ 110+900 – 113+300, ทางหลวง ทล.401 บางกุ้ง – เขาหัวช้าง จ.สุราษฎร์ธานี กม.ที่ 186+300 – 188+700, ทางหลวง ทล.4 ตรัง – เขาพับผ้า จ.ตรัง กม.ที่ 1124+600 – 1140+000, ทางหลวง ทล.406 ค่ายรวมมิตร – ย่านซื่อ จ.สตูล กม.ที่ 55+700 – 58+500, ทางหลวง ทล.410 ตะบิงติงงี – บ่อหิน จ.ยะลา กม.ที่ 74+500 – 99+200

มีการรายงานมาว่าในช่วงของการรณรงค์จะมีการติดป้ายแจ้งเตือนบริเวณเฉพาะทางขาลงทางลาด ก่อนถึงทางลาดชัน 100 เมตร ส่วนป้ายขับขี่ด้วยความระมัดระวังขณะฝนตกจะมีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนทุกๆ 1 กิโลเมตร  ประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างการเดินทาง สามารถติดต่อได้ ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193 (ตลอด 24 ชั่วโมง)