FIT Auto การตรวจเช็ค ขาดการตรวจเช็ค ตรวจสภาพรถฟรี

เปิดตารางตรวจ เช็กระยะรถ ง่ายด้วยตัวเอง เช็กอะไร เปลี่ยนอะไร ไม่มีลืม

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / เปิดตารางตรวจ เช็กระยะรถ ง่ายด้วยตัวเอง เช็กอะไร เปลี่ยนอะไร ไม่มีลืม

จะว่าไปรถยนต์ก็เหมือนกับร่างกายของเรา ใช้งานผ่านไปแต่ละปีก็ต้องมีการตรวจเช็กระยะกันบ้าง แต่ที่ดีกว่าก็คือส่วนไหนเสียก็มีอะไหล่เปลี่ยนได้ในทันที แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องเช็กอะไรแล้วต้องเปลี่ยนอะไรเมื่อไหร่กัน

การตรวจเช็กรถยนต์

อย่างที่ว่าไปข้างต้น รถยนต์ก็เหมือนร่างกาย ใช้ไปเรื่อยๆ ก็ต้องมีการตรวจเช็กกันบ้าง หากพบความผิดปกติจะได้มีการเปลี่ยนอะไหล่กันตั้งแต่ต้นๆ ช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ได้อีกด้วย 

การเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์

อุปกรณ์ภายในรถยนต์เกือบทุกชิ้นมีอายุการใช้งานที่ต่างกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของผู้ขับขี่ด้วย บางคนใช้รถบ่อยก็อาจต้องเปลี่ยนเร็วกว่านิดหน่อย แต่ทั้งนี้การที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ก็เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ให้ยืนยาวขึ้น ซึ่งสามารดูระยะเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ ได้ตามตารางนี้

ปัจจุบันนี้มีศูนย์บริการตรวจเช็ก เปลี่ยน ซ่อมรถยนต์อยู่มากมาย ลองแวะเข้าไปเช็กรถเพื่อความปลอดภัยได้ทุกเมื่อ อย่างศูนย์บริการ FIT Auto ที่สะดวกหาง่ายใกล้บ้านเพราะอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station สามารถเข้ามาตรวจเช็กสภาพรถฟรี 30 รายการ และพร้อมให้คำปรึกษาทุกรายละเอียดเรื่องรถ โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่