ดูคาติเปิดคอร์ส DRE Intro Course สำหรับผู้ที่เริ่มขี่รถบิ๊คไบค์

Home / Super Bike / ดูคาติเปิดคอร์ส DRE Intro Course สำหรับผู้ที่เริ่มขี่รถบิ๊คไบค์

ดูคาติเปิดคอร์สสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจการขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (BigBike) โดยเฉพาะมีความสนใจในแบรนด์ Ducati เป็นการปูพื้นฐานและความเข้าใจในการควบคุมรถจักรยานยนต์ โดยเรียนรู้ทั้งในส่วนทฤษฎีและได้ปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องสำหรับทุกท่าน ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถควบคุมและสามารถนำพารถจักรยานยนต์เคลื่อนที่ไปได้อย่างปลอดภัยในการดูแลอย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัวจาก DRE Instructors ที่ได้รับการอบรมจากบริษัทแม่ ในประเทศอิตาลี เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัยอย่างสูงสุด

DRE-217

ซึ่งการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะรับจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 24 ท่าน โดยรายละเอียดการเรียนการสอน มีดังนี้
• การเตรียมตัวก่อนการขับขี่ (Pre-riding preparation) เป็นการพูดคุย บอกถึงข้อมูลเบื้องต้นของการขับขี่ วิธีการจับแฮนด์อย่างถูกต้อง ท่านั่ง ท่าทางต่าง เรียนรู้ก่อนลงสนามจริง

DRE-01

• การเลือกใช้อุปกรณ์การขับขี่เพื่อความปลอดภัย (Right selection of riding gears) วิธีเลือกหมวกกันน็อค เสื้อชุดต่างๆ ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันตัวเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

DRE-20

• การใช้อุปกรณ์บนรถจักรยานยนต์ดูคาติเบื้องต้น (Using basic equipments on motorcycle) ทำความรู้จักตัวรถดูคาติ ไฟสัญญาณต่างๆ ด้วยถึงเบรครถ คันเร่ง

DRE-46

• การเข็นรถอย่างถูกวิธี (Correct method of pushing the bike) เรียนรู้ตั้งแต่การหา Balance ของตัวรถ เพื่อที่ทำให้ตัวเราไม่แบกน้ำหนักรถจนเกินไป เพื่อใช้ในการเข็นรถได้ถูกวิธี และง่ายขึ้น

DRE-52

• การขึ้น-ลง รถ (Getting on and off the bike) การขึ้นค่อมรถอย่างถูกวิธี แม้ว่าตัวเราจะเล็กกว่าตัวรถ ก็สามารถขับขี่รถได้ ไม่ทำให้เกิดบาดเจ็บจากการขึ้น-ลงรถ

DRE-63

• ท่านั่งในการขับขี่ (Correct riding posture) ท่านั่งในการขับขี่ที่ถูกต้อง หลักการท่านั่ง, การวางแขน วางมือที่ถูกวิธี ได้ไม่เกิดการชา หรือ ปวดหัวไหล่

DRE-76

• การออกตัวที่ถูกต้อง (Correct taking off position) เรียนรู้การออกตัวรถที่มีแรงม้าสูงๆ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งช่วยถนอมรถ ไม่ให้ใช้กำลังจนเกินไป

DRE-94

• การหยุดรถเพื่อจอดอย่างมั่นคง (Correct braking position) หลักการเบรค การหยุดจอด การใช้เบรคเบื้องต้น

DRE-187

• การควบคุมรถความเร็วต่ำเพื่อหาสมดุลย์ ในเส้นทางตรง,ทางโค้งและหลบหลีกสิ่งกีดขวาง (Low speed riding in straight line, bends and avoiding obstacles) เรียนรู้ในสนาม การเข้าโค้งที่ถูกวิธี หลักการมองโค้ง กำหนดความเร็วก่อนเข้าโค้ง เพื่อให้สมูท และปลอดภัย

DRE-197

สำหรับหลักสูตร DRE Intro Course กำหนดระยะเวลาไว้ 1 วัน 08.00 – 15.30 น.จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวครอบคลุมถึงอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ำดื่ม ผ้าเย็น ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จะเช่ารถดูคาติในการเรียน จะมีค่าเช่ารถ 1,500 บาท และสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเช่าอุปกรณ์ Riding Gear เช่น หมวกกันน็อค ถุงมือขี่รถ การ์ดศอก การ์ดเข่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 300 บาท (ซึ่งในค่าใช้จ่ายในการเรียนส่วนนี้ทางศูนย์ดูคาติ อาจจะมีแคมเปญแถมฟรีให้กับลูกค้าที่ออกรถ ลองสอบถามเซลผู้ที่ออกรถให้กับท่าน)

DRE-213

อีกทั้งดูคาติยังมี หลักสูตรที่ต่อยอดขึ้นไปได้อีก จนถึงระดับแข่งขัน โดยจะมีทั้งหลักสูตร DRE Intro Course, DRE Precision Course และ DRE Racing Course ซึ่งเป็นหลักสูตรในสนามแข่งขัน