Isuzu ส่งมอบโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต แห่งที่ 33 ให้โรงเรียนด่านอุดมศึกษา

Isuzu ส่งมอบโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต แห่งที่ 33 ให้โรงเรียนด่านอุดมศึกษา

อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 33 ณ โรงเรียนด่านอุดมศึกษา ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนประจำตำบลที่มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 รวม 157 คน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 18 คน รวมทั้งสิ้น 175 คน

Isuzu ส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ส่งท้ายปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านเนินกรวด

Isuzu ส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ส่งท้ายปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านเนินกรวด

Isuzu ส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 32 ช่วยโรงเรียนบ้านเนินกรวด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีน้ำดื่มสะอาดอย่างยั่งยืน