Isuzu มอบชุดรถยนต์และชุดเกียร์เพื่อการศึกษา ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Isuzu มอบชุดรถยนต์และชุดเกียร์เพื่อการศึกษา ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีซูซุ มอบชุดรถยนต์และชุดเกียร์พร้อมสื่อการสอนให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คาราวาน Isuzu V-Cross 4×4 มุ่งสู่แม่ฮ่องสอน ช่วยเหลือ 16 หมู่บ้านภาคเหนือตอนบน

คาราวาน Isuzu V-Cross 4×4 มุ่งสู่แม่ฮ่องสอน ช่วยเหลือ 16 หมู่บ้านภาคเหนือตอนบน

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้จัดคาราวาน อีซูซุวี-ครอส 4×4 “พลังดี…เปลี่ยนโลก” มุ่งสู่หมู่บ้านปายสองแง่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

Isuzu เดินหน้าสานต่อโครงการ อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต แห่งที่ 31 แก่โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร จังหวัดน่าน

Isuzu เดินหน้าสานต่อโครงการ อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต แห่งที่ 31 แก่โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร จังหวัดน่าน

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เดินหน้าสานต่อปณิธานในการส่งมอบระบบพัฒนาน้ำดื่มสะอาดพร้อมขุดบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนให้หมดไปจากสังคมไทยอย่างต่อเนื่องในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต”