กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มอบเงิน 3 ล้าน ช่วยผู้ประสบภัย พายุโซนร้อนปาบึก

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มอบเงิน 3 ล้าน ช่วยผู้ประสบภัย พายุโซนร้อนปาบึก

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย มอบเงิน 3 ล้านบาท ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก พายุโซนร้อนปาบึก งาน “รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้”

Honda สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ ปีที่4 จังหวัดแพร่

Honda สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ ปีที่4 จังหวัดแพร่

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผสานความร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ เป็นปีที่ 4