การเอา รีโมทรถยนต์ มาจ่อไว้ตรงคาง จะสามารถส่งสัญญาณได้ดีกว่าจริงหรือ?

การเอา รีโมทรถยนต์ มาจ่อไว้ตรงคาง จะสามารถส่งสัญญาณได้ดีกว่าจริงหรือ?

พิสูจน์เรื่องการส่งสัญญานรีโมทรถยนต์ กับทฤษฏีความเชื่อที่ว่าการเอารีโมทมาจ่อไว้ตรงคาง จะสามารถส่งสัญญานได้ไกลกว่าและดีกว่าการกดแบบปกติ เรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงอย่างไร ลองมาหาข้อพิสูจน์กัน 

ไฟเลี้ยวเปิดได้ ไม่หนักหนากับชีวิต แค่ยกเบาๆ แถมช่วย ลดอุบัติเหตุ

ไฟเลี้ยวเปิดได้ ไม่หนักหนากับชีวิต แค่ยกเบาๆ แถมช่วย ลดอุบัติเหตุ

สัญญานไฟเลี้ยว การส่งสัญญาน ถึงเพื่อนร่วมทางที่อยู่ข้างหลังง่ายๆ ที่คนส่วนใหญ่มักจะลืมหรือเผลอเรอไม่ค่อยที่จะใช้กัน และส่งผลไปสู่การ เกิดอุบัติเหตุ