Isuzu ฉลอง 60 ปีทอง แห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่  มุ่งมั่นนำ “วิถีอีซูซุ” ขับเคลื่อนความสุขของคนไทยสู่อีก 60 ปีข้างหน้า

Isuzu ฉลอง 60 ปีทอง แห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มุ่งมั่นนำ “วิถีอีซูซุ” ขับเคลื่อนความสุขของคนไทยสู่อีก 60 ปีข้างหน้า

Isuzu จัดใหญ่จัดเต็ม! งานฉลอง 60 ปีทอง เปิดตำนานแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ Isuzu ที่อยู่เคียงคู่สังคมไทย สานต่อปณิธานจากก้าวแรกในการพัฒนายานยนต์ เทคโนโลยี และการบริการด้วยหัวใจ สู่ความสำเร็จในการส่งมอบความสุข ความพึงพอใจให้แก่คนไทยยาวนานถึง 6 ทศวรรษ