สิ่งที่ควรทำทุกครั้ง เมื่อนำรถเข้าซ่อมที่ อู่ซ่อมรถ

สิ่งที่ควรทำทุกครั้ง เมื่อนำรถเข้าซ่อมที่ อู่ซ่อมรถ

ส่วนใหญ่แล้ว อู่ซ่อมรถ แต่ละที่เจ้าของมักมีฝีมือและประสบการณ์มากพอที่จะช่วยให้รถของคุณหายจากอาการชำรุดได้อยู่แล้ว แต่ตัวคุณมีประสบการณ์กับอู่รถแค่ไหน และนี่คือการนำรถเข้าอู่ซ่อมรถ และการรับรถที่ถูกวิธี เพือประโยชน์แก่รถยนต์ทรัพย์สินของคุณ

ช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่ง นำพรจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เป็นหลักนำชีวิต ปลดหนี้ 10 ล้านบาท

ช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่ง นำพรจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เป็นหลักนำชีวิต ปลดหนี้ 10 ล้านบาท

เปิดใจ “อนันต์ ร่มรื่นวาณิชกิจ” ช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่ง นำพรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศคือ “ประมาณตน” เป็นหลักนำชีวิต จนสามารถปลดหนี้สิน 10 ล้านได้สำเร็จ