Suzuki Vitara 2019 ประกาศราคาเริ่มต้นที่ 700,000 บาท ที่ประเทศเยอรมนี

Suzuki Vitara 2019 ประกาศราคาเริ่มต้นที่ 700,000 บาท ที่ประเทศเยอรมนี

Suzuki Vitara 2019 ได้รับการตกแต่งใหม่ พร้อมประกาศราคาที่ประเทศเยอรมนีด้วยราคา 18,650 ยูโร หรือประมาณ 700,000 บาท (ตามเว็บไซต์ขายของ Automaker)