5 เคส ขับรถชนด่านตรวจ แบบไหนผิด คนขับ หรือด่าน??

5 เคส ขับรถชนด่านตรวจ แบบไหนผิด คนขับ หรือด่าน??

รวมคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ ด่านตรวจ  ที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่ หรือการตั้งด่านในในจุดที่อันตราย เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ที่สัญจรบนท้องถนน ทั้งหมดนี้คือเคสต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด่านตรวจ  ที่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตเเละทรัพย์สิน

ไม่แกร่งจริงอยู่ไม่ได้… กับคู่มือการใช้รถ ใช้ถนนจากประสบการณ์จริง ที่เวียดนาม

ไม่แกร่งจริงอยู่ไม่ได้… กับคู่มือการใช้รถ ใช้ถนนจากประสบการณ์จริง ที่เวียดนาม

เกร็ดความรู้ 15 ข้อจากประสบการณ์จริงเกี่ยวกับพฤติกรรมบนท้องถนนแบบชาวเวียดนาม เผื่อในอนาคตคุณอาจจะต้องเป็นคนๆ หนึ่งที่มีโอกาสได้ใช้รถ ใช้ถนน ณ ประเทศแห่งนี้