Isuzu จัดสัมมนาเทคโนโลยียานยนต์เพื่อพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา

Isuzu จัดสัมมนาเทคโนโลยียานยนต์เพื่อพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา

กลุ่มอีซูซุ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” รุ่นที่ 21-22

BMW Group สานฝันนักศึกษาอาชีวะสู่วิชาชีพด้าน ยานยนต์ต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด

BMW Group สานฝันนักศึกษาอาชีวะสู่วิชาชีพด้าน ยานยนต์ต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด

BMW Group ประเทศไทย สานต่อกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ในระบบทวิภาคีต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ นักศึกษาอาชีวะ ที่ผ่านการอบรมความรู้และฝึกฝนทักษะด้านยานยนต์