Suzuki เปิดตัว รถกล่อง Suzuki Hustler Wanderer รุ่นพิเศษในญี่ปุ่น

Suzuki เปิดตัว รถกล่อง Suzuki Hustler Wanderer รุ่นพิเศษในญี่ปุ่น

Suzuki Motor ญี่ปุ่น เปิดตัวรถกล่องรุ่นพิเศษ Suzuki Hustler Wanderer ซึ่งความพิเศษของรถรุ่นนี้ก็คือ เป็นการร่วมมือกันออกแบบระหว่าง Suzuki Motor และแบรนด์ นาฬิกา Casio