PTT OR เปิดจำหน่ายน้ำมัน พีทีที อัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี10 แห่งแรกของไทย

PTT OR เปิดจำหน่ายน้ำมัน พีทีที อัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี10 แห่งแรกของไทย

บริษัท  ปตท.  น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   หรือ  พีทีที โออาร์ ร่วม “พิธีเปิดจำหน่าย น้ำมันดีเซล บี10 เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในสถานีบริการน้ำมัน” ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดชลบุรี