Toyota ร่วมกิจกรรม “โตโยต้าปลูกป่าชายเลนปีที่ 14” จำนวน 50,000 ต้น

Toyota ร่วมกิจกรรม “โตโยต้าปลูกป่าชายเลนปีที่ 14” จำนวน 50,000 ต้น

กิจกรรม “โตโยต้า ปลูกป่าชายเลนปีที่ 14” ภายใต้โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว..เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต” ทำการปลูกพันธุ์ไม้ชายเลนจำนวน 50,000 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

Lamina เดินหน้ากิจกรรม รักษ์โลกกับลามิน่า ปลูกฟื้นฟูป่า 50 ไร่ จำนวนต้นไม้กว่า 100,000 ต้น

Lamina เดินหน้ากิจกรรม รักษ์โลกกับลามิน่า ปลูกฟื้นฟูป่า 50 ไร่ จำนวนต้นไม้กว่า 100,000 ต้น

นางสาวจันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร Lamina นำทีม ปลูกป่าเพิ่มเติม 50 ไร่ ในโครงการรักษ์โลกกับลามิน่าต่อเนื่องเป็นปีที่ 10