Porsche Taycan รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้า 761 แรงม้า เทคโนโลยีจัดเต็ม

Porsche Taycan รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้า 761 แรงม้า เทคโนโลยีจัดเต็ม

All-New Porsche Taycan รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าโฉมจำหน่ายจริง กำลังสูงสุด 761 แรงม้า ควบคู่กับเทคโนโลยีอัจฉริยะ เติมเต็มทั้งสมรรถนะและการควบคุมที่เหนือกว่าใคร

Porsche Taycan Cross Turismo มาแน่!! แต่น่าเป็นช่วงปลายปี 2020

Porsche Taycan Cross Turismo มาแน่!! แต่น่าเป็นช่วงปลายปี 2020

Porsche ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการมาของรถยนต์ไฟฟ้าลำดับที่สองนาม Porsche Taycan Cross Turismo Oliver Blume ซีอีโอ Porsche ประกาศว่า Taycan Cross Turismo จะปรากฏตัวช่วงปลายปี 2020 อีกหนึ่งปีให้หลังจากที่เปิดตัว Taycan ซีดาน