Ford พิสูจน์สารเคมีในผลิตภัณฑ์ทาผิว ที่สามารถทำร้ายรถได้โดยไม่รู้ตัว

Ford พิสูจน์สารเคมีในผลิตภัณฑ์ทาผิว ที่สามารถทำร้ายรถได้โดยไม่รู้ตัว

Ford วิจัยสารเคมีในผลิตภัณฑ์ทาผิวต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาวัสดุภายในห้องโดยสารที่ทนทานต่อสารเคมีมากขึ้น