EA นำทีมนางสาวถิ่นไทยงาม 2563 เปิดประสบการณ์สัมผัสการเดินทางวิถีใหม่

EA นำทีมนางสาวถิ่นไทยงาม 2563 เปิดประสบการณ์สัมผัสการเดินทางวิถีใหม่

ผู้เข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม 2563 ร่วมสัมผัสการเดินทางวิถีใหม่ โดยเรือไฟฟ้า, รถเมล์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้า ที่สนับสนุนโดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)