กองทัพอากาศ จับมือ SPIRIT 4X4
 ร่วม ฝึกอบรมการขับขี่ รถขับเคลื่อน 4 ล้อ อย่างถูกวิธี

กองทัพอากาศ จับมือ SPIRIT 4X4
 ร่วม ฝึกอบรมการขับขี่ รถขับเคลื่อน 4 ล้อ อย่างถูกวิธี

“กองทัพอากาศ” ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ฝึกอบรม กับโรงเรียน “SPIRIT 4X4” เพิ่มทักษะการขับขี่ รถขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่