Mitsubishi Motors มอบเงิน 1 ล้านบาท ผู้ประสบภัยภาคใต้จากพายุโซนร้อนปาบึก

Mitsubishi Motors มอบเงิน 1 ล้านบาท ผู้ประสบภัยภาคใต้จากพายุโซนร้อนปาบึก

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ 14 ตัวแทนผู้จำหน่ายของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มอบเงิน 3 ล้าน ช่วยผู้ประสบภัย พายุโซนร้อนปาบึก

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มอบเงิน 3 ล้าน ช่วยผู้ประสบภัย พายุโซนร้อนปาบึก

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย มอบเงิน 3 ล้านบาท ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก พายุโซนร้อนปาบึก งาน “รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้”