Ford Ranger ใหม่ พาเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน ส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรอง

Ford Ranger ใหม่ พาเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน ส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรอง

ฟอร์ด ประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง “ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่…พาไปแกร่งในเมืองรอง” ออกเดินทางไปกับ ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่

Ford Ranger พาท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา และอบรม “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย”

Ford Ranger พาท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา และอบรม “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย”

Ford ประเทศไทย ร่วมกับ ฟอร์ด มิตรแท้ สุราษฏร์ จัดทริป “ฟอร์ด…เกิดมาแกร่ง” เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ให้สื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมเดินทางไปกับ รถกระบะพันธุ์แกร่ง Ford Ranger ในเส้นทางท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน