Ford Everest Family Trip ครั้งที่ 2  สานต่อความสุขในครอบครัว ส่งต่อความสุขสู่สังคม

Ford Everest Family Trip ครั้งที่ 2 สานต่อความสุขในครอบครัว ส่งต่อความสุขสู่สังคม

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ EVEREST CLUB THAILAND และ ฟอร์ด เอ็มดับบลิว นครอินทร์-ราชพฤกษ์ สานต่อกิจกรรม “Ford Everest Family Trip ครั้งที่ 2” คาราวาน Ford Everest กว่า 40 ครอบครัว ผู้ร่วมเดินทางกว่า 100 คน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มลูกค้า