FAST AUTO SHOW THAILAND 2018 เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่

FAST AUTO SHOW THAILAND 2018 เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่

บริษัท คิง ออฟ ออโต้ โปรดักท์ จำกัด ประกาศความพร้อมเดินหน้าจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้วFAST AUTO SHOW THAILAND 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เริ่ม 27 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม 2561 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา