Michelin Pilot Street 2 ยางสไตล์สปอร์ตเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน

Michelin Pilot Street 2 ยางสไตล์สปอร์ตเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน

Michelin Pilot Street 2 ยางรถจักรยานยนต์รุ่นล่าสุดในกลุ่มยางสไตล์สปอร์ตเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

Michelin Pilot Street 2 ยางรถจักรยานยนต์รุ่นล่าสุดที่ตอบโจทย์รอบด้าน

Michelin Pilot Street 2 ยางรถจักรยานยนต์รุ่นล่าสุดที่ตอบโจทย์รอบด้าน

มิชลิน เปิดตัว มิชลิน ไพลอต สตรีท 2 ยางรถจักรยานยนต์รุ่นล่าสุด เพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวัน