Mitsubishi Triton มาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัย และความสะดวกสบาย

Mitsubishi Triton มาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัย และความสะดวกสบาย

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส มุ่งมั่นออกแบบ พัฒนาและผลิตรถกระบะชั้นนำที่เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะ เทคโนโลยี และความแกร่งทนทาน มาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี

Mitsubishi Motor ส่งมอบรถยนต์ จำนวน 169 คัน ให้แก่ 3 องค์กรภาครัฐชั้นนำ

Mitsubishi Motor ส่งมอบรถยนต์ จำนวน 169 คัน ให้แก่ 3 องค์กรภาครัฐชั้นนำ

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบรถยนต์มิตซูบิชิ จำนวน 169 คัน ให้แก่ 3 องค์กรภาครัฐชั้นนำ ที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด “Drive you Ambition”