Mitsubishi เปิดตัว Triton รุ่นตัวเตี้ยหน้าใหม่เริ่มต้น 535,000 บาท

Mitsubishi เปิดตัว Triton รุ่นตัวเตี้ยหน้าใหม่เริ่มต้น 535,000 บาท

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เปิดตัว มิตซูบิชิ ไทรทัน ใหม่ รุ่นตัวถังต่ำหรือรุ่นตัวเตี้ยหน้าใหม่ ขับเคลื่อนสองล้อ มีราคาจำหน่ายเริ่มต้นตั้งแต่ 535,000 บาทถึง 682,000 บาท