Lamina มินิสานฝัน ปีที่ 9 สานต่อฝันเด็กนักเรียน ณ อุบลราชธานี

Lamina มินิสานฝัน ปีที่ 9 สานต่อฝันเด็กนักเรียน ณ อุบลราชธานี

ลามิน่ามินิสานฝัน ปีที่ 9 สานต่อฝันเด็กนักเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนใหม่ให้แข็งแรง ส่งต่อให้ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลามิน่า มอบอาคารเรียนในโครงการ ลามิน่ามินิสานฝัน ปีที่ 8

ลามิน่า มอบอาคารเรียนในโครงการ ลามิน่ามินิสานฝัน ปีที่ 8

ลามิน่า ส่งมอบอาคารเรียนโฉมใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงจากโครงการ “ลามิน่ามินิสานฝัน”  ปีที่ 8 ให้แก่โรงเรียนบ้านบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด