Lamina ตอบแทนสังคมต่อเนื่องปีที่ 17 กับ ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน

Lamina ตอบแทนสังคมต่อเนื่องปีที่ 17 กับ ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน

ฟิล์มกรองแสง Lamina เดินหน้าโครงการเพื่อตอบแทนสังคมต่อเนื่องปีที่ 17   กับ  “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” ทุ่มงบมากกว่า 2 ล้านบาท ก่อสร้างและส่งมอบ ให้แก่ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง

ฟิล์มกรองแสง Lamina ทุ่มงบมากกว่า 2 ล้านบาท ตอบแทนสังคมกับ ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ปีที่ 17

ฟิล์มกรองแสง Lamina ทุ่มงบมากกว่า 2 ล้านบาท ตอบแทนสังคมกับ ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ปีที่ 17

ฟิล์มกรองแสง ลามิน่า เดินหน้าโครงการเพื่อตอบแทนสังคมต่อเนื่องปีที่ 17 กับ  “ ลามิน่า สานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” ทุ่มงบมากกว่า 2 ล้านบาท ก่อสร้างและส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนบ้านลือนาคำ  อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ  ตอกย้ำพันธสัญญา “เติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน”